Garstad kirkegård
Garstad kirkegård

 

 

Gravplassen er det første du møter når du kommer til Garstad. Den ligger fint til, et par kilometer før du kommer til Garstad kirke. Gravplassen ble tatt i bruk høsten 1871, og var da 2240 kvm. I 1917 ble den utvidet med 870 kvm. Så ble den utvidet med et mål i 1935, før den ble utvidet siste gang i 1961.

 

Denne gang var utvidelsen på 2,2 da. Før gravplassen ble utvidet i 1961, ble det praktisert gjenbruk av graver i en periode på ca 5 år. Når gravplassen nå er fullagt igjen, har gjenbruk av graver blitt satt i gang på nytt. Det er gode forhold for gjenbruk av graver på denne gravplassen. Gravplassarbeider er Inge Kvernvik.

 20. mars 2019 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando