Valøy kirkegård
Valøy kirkegård

Valøy kirkegård

 

Gravplassen på Valøya ligger fint til med utsikt over store deler av Valøya. Den ble anlagt som hjelpekirkegård etter kongelig resolusjon av 15 august 1908, og vigsla 13 september samme året.

 

 

Gravplassen er fullagt, så Vikna kirkelige fellesråd har bestemt at det er åpnet for gjenbruk av graver på Valøy kirkegård. Gjenbruk av graver er satt i gang og det fungerer godt. Det er ingen utvidelsesmuligheter på gravplassen.

Det ble i 2009 tatt i bruk et nytt redskapsbygg med tilgang på toalett for både ansatte og besøkende. Bygget er finansiert av inntekter fra festeavgift på gravplassene i Vikna.


Gravplassarbeider er Inge Kvernvik. Sommervedlikehold utføres av David Wikdahl.20. mars 2019 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando