Vikna kirkelige fellesråd
Vikna kirkelige fellesråd
Sittende menighetsråd/kirkelige fellesråd ble valgt høsten 2015, og skal sitte til høsten 2019.

Vikna kirkelige fellesråd

1. Elin Synnøve Williksen, nestleder, medlem av AU

2. Else Hansvik Storsul, medlem av AU

3. Bjørn Endre Buvarp, medlem av AU

4. Frode Kirkeby-Garstad

5. Lars Halvar Nilssen, leder, medlem av AU

6. Solveig Åsgard Kleven, medlem av byggekomite for Rørvik kirke

7. Snorre Olai Eidshaug

8. Reinert Eidshaug

9. Kristin Aksnes Wigdahl

10. Andrea Nogva, medlem av AU og Byggekomite for Rørvik kirke.

1. vara: Berit Kristin Fjær Rauø

2. vara: Brian Sønderager Pelle

3. vara: Kåre Vågø

4. vara: Hege Kirkeby-Garstad

Lars Halvar Nilsen ble valgt som leder, og Elin Williksen ble valgt som nestleder.                                                                                                                                                                                              
Sokneprest Jan Korssjøen møter fast i rådet med tale og stemmerett. Soknepresten sitter også i AU, med tale- og stemmerett.
Svein Kåre Johansen ble valgt inn som 3 vara, men har fratrådt som valgt medlem etter at han ble ansatt som kirkeverge 1.10.2016. Daglig leder/kirkeverge Svein Kåre Johansen er sekretær og saksbehandler for rådet, med talerett, men ikke stemmerett. Daglig leder/kirkeverge er også sekretær og saksbehandler for AU.
Arbeidsutvalget forbereder saker for menighetsrådet, og har også ansvar for behandling av personalsaker. AU har også delegert myndighet til å ta avgjørelser i noen små saker som ikke krever behandling i menighetsrådet.

Trosopplæringsutvalg: Jan Korssjøen, Steve Skarstad, Kristin Aksnes Wigdahl, Ingjerd Kjønsø.
Representant til Trosopplæringsutvalget i Nærøy prosti: Elin Williksen. Vara: Hege Kirkeby-Garstad.
Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Else Hansvik Storsul.
 16. august 2017 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando