Vikna menighetsråd
 


Vikna menighetsråd
Vikna menighetsråd
Sittende menighetsråd ble valgt høsten 2019, og skal sitte til høsten 2023.

Vikna kirkelige fellesråd/menighetsråd

1. Bjørn Endre Buvarp, medlem av Nærøysund kirkelige fellesråd

2. Kristin Aksnes Wigdahl, nestleder, medlem av AU og Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal.

3. Brian Sønderager Pelle, medlem i Nærøysund kirkelige fellesråd.

4. Thor Bugge Lanesskog, Leder, medlem av AU.

5. Andrea Nogva, vara til Nærøysund kirkelige fellesråd.

6. Ann-Helen Hellesø, vara til Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal.

7. Kåre Vågø, vara til Nærøysund kirkelige fellesråd.

 

1. vara: Berit Helen Myhre

2. vara: Ruth Hanne Henrikø

3. vara: Sara-Marie Ulsund Stiksrud

4. vara: Sigrid Olivia Horseng

5. vara: Jeanette Marlene Valø


Leder og nestleder velges for 1 år av gangen.                                                                                                                                                                        

Sokneprest møter fast i rådet med tale og stemmerett. Soknepresten sitter også i AU, med tale- og stemmerett. 


Arbeidsutvalget (AU) forbereder saker for menighetsrådet.


Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Sokneprest.
 28. mai 2020 | Logg inn | Vikna menighetsråd Powered by Agrando