Støtt restaurering av gravkapellet!
 


Støtt restaurering av gravkapellet!
Støtt restaurering av gravkapellet!

Gravkapellet på Vestre gravlund på Rørvik må restaureres. Vi har startet innsamlingsaksjon!

Pengene som du ønsker å gi kan settes inn på konto 4202 13 66034.

 

til103027

 

 Det gamle gravkapellet, eller "Likkapellet" som det ble kalt før i tiden har hatt behov for vedlikehold i mange år. Spesielt er det taket som er dårlig og som MÅ repareres for at bygget skal kunne reddes.

 

Det er innhentet en ca pris for å sette i stand det ytre av bygget ved å restaurere tak og vegger, og det kan se ut som det vil komme på en pris rundt kr 600.000,- for å få bygget i forsvarlig stand.

 

Som artikkelen på bildet viser så er dette bygget et av Rørviks historiske bygg, og det er en viktig del av Rørviks historie. Mange har sett med gru på at bygget har forfalt, og ønsker å bidra til å redde bygget fra å bli helt ødelagt.

Vikna kirkelige fellesråd har derfor startet en innsamlingsaksjon for å skaffe midler til restaureringen. Fellesrådet er helt avhengig av å få inn midler til dette, siden det vanlige driftsbudsjettet ikke har rom for en sånn investering.

 

Derfor går oppfordringen ut til alle privatpersoner, lag og foreninger, og firmaer om å gi et bidrag til å redde gravkapellet. Små og store bidrag vil bli mottatt med stor takk!

Pengene som du ønsker å gi kan settes inn på konto 4202 13 66034.

 

Du kan også Vippse penger til støtte for gravkapellet

 

Søk opp 103027 i din vipps-app og tast inn det beløpet du ønsker å gi.

Enkelt og greit smiley24. oktober 2020 | Logg inn | Vikna menighetsråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort