Valg av gravsted er endelig!
Valg av gravsted er endelig!

Det er viktig å tenke seg godt om før man velger gravsted for sine nærmeste.

Å miste noen av sine nærmeste er bestandig en opplevelse som rører ved følelsene hos folk. Omstendighetene kan være ulike, men i møte med døden kommer vi inn i en følelsesmessig tilstand som er ulik det vi er vant til i det daglige. 

Hva er praktisk?

Samtidig er det mange valg som må fattes der og da i forbindelse med gravferden, og da er det godt å ha tenkt igjennom enkelte ting på forhånd. Den kanskje viktigste tingen man må ta stilling til er hvor den avdøde skal gravlegges. Her på Vikna er det noen vanlige problemstillinger man må ta hensyn til ved valg av gravsted for en som er født og oppvokst på Vikna. Skal man gravlegge vedkommende på den gravplassen som er nærmest der den avdøde har vokst opp, eller skal man velge den gravplassen som er nærmest der de gjenlevende i familien bor?

 

Langt unna

For de som er innflyttere til Vikna er det ved et dødsfall viktig å ta stilling til om avdøde skal gravlegges her på Vikna eller på det opprinnelige hjemstedet. Vil den gjenlevende slektningen bli boende på Vikna, eller er det sannsynlig at vedkommende vil flytte til andre deler av landet nå eller på et senere tidspunkt?

 

Uansett hvilke valg man tar, så er det viktig å tenke på at når en person er gravlagt så er det ikke anledning til å flytte vedkommende til en annen gravplass. Derfor er valg av gravplass et endelig valg.

 

Minnelund et alternativ

En del steder i Norge er det nå etablert egne minnelunder der det er mulig å sette ned urner uten at hver gravlagt har eget gravminne. Det finnes navnede minnelunder og anonyme minnelunder. Ved navnede minnelunder er det satt opp et minnesmerke der en liten navneplate med navnet til den avdøde settes på minnesmerket. På disse minnelundene er det mulig å reservere gravplass ved siden av nedsatt urne og plass til et ekstra navn på navneplaten. Planting og stell av blomster på felles minnesmerke med navneplater på utføres av gravplassforvaltningen. Pårørende betaler en sum som skal dekke utgiftene med navneplate og vedlikehold av minnesmerke. Festeavgift på gravene betales etter de takster som er bestemt i kommunen. 

 

Anonym gravlegging

På anonyme minnelunder plasseres det et minnesmerke med et kort minneord/dikt, og urnene som settes ned anonymt på minnelunden. Det er kun gravplassforvaltningen som vet hvor urnen står og fører et register over dette. Gravplassforvaltningen planter og steller blomster ved minnesmerket på minnelunden.

 

Disse minnelundene er gode alternativer for de som er usikre på om de har mulighet til å følge opp et privat gravsted med planting og stell. Ved høytidsdager og andre anledninger som for eksempel allehelgensdag så er det fint å kunne gå til minnelunden og tenne et lys og/eller legge på en rose ved minnesmerket. Et slikt minnesmerke kan også være fint å gå til for å tenne et lys for å minnes de som er gravlagt andre steder i landet.

 

Minnelunder på Rørvik i 2017

I løpet av 2017 er det etter planen tenkt å etablere både navnet og anonym minnelund på Østre gravlund på Rørvik. Nærmere informasjon om dette vil bli publisert når minnelundene er klare for å tas i bruk.

 

http://www.vl.no/nyhet/begravelsessted-er-et-endelig-valg-1.921704 16. august 2017 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando