Valg av gravsted er endelig!
 


Valg av gravsted er endelig!
Valg av gravsted er endelig!

Det er viktig å tenke seg godt om før man velger gravsted for sine nærmeste.

Å miste noen av sine nærmeste er bestandig en opplevelse som rører ved følelsene hos folk. Omstendighetene kan være ulike, men i møte med døden kommer vi inn i en følelsesmessig tilstand som er ulik det vi er vant til i det daglige. 

Hva er praktisk?

Samtidig er det mange valg som må fattes der og da i forbindelse med gravferden, og da er det godt å ha tenkt igjennom enkelte ting på forhånd. Den kanskje viktigste tingen man må ta stilling til er hvor den avdøde skal gravlegges. Her på Nærøysund er det noen vanlige problemstillinger man må ta hensyn til ved valg av gravsted for en som er født og oppvokst i kommunen. Skal man gravlegge vedkommende på den gravplassen som er nærmest der den avdøde har vokst opp, eller skal man velge den gravplassen som er nærmest der de gjenlevende i familien bor?

 

Langt unna

For de som er innflyttere til Nærøysund er det ved et dødsfall viktig å ta stilling til om avdøde skal gravlegges her i Nærøysund eller på det opprinnelige hjemstedet. Vil den gjenlevende slektningen bli boende i Nærøysund, eller er det sannsynlig at vedkommende vil flytte til andre deler av landet nå eller på et senere tidspunkt?

 

Uansett hvilke valg man tar, så er det viktig å tenke på at når en person er gravlagt så er det ikke anledning til å flytte vedkommende til en annen gravplass. Derfor er valg av gravplass et endelig valg.

 

Minnelund et alternativ

En del steder i Norge er det nå etablert egne minnelunder der det er mulig å sette ned urner uten at hver gravlagt har eget gravminne. Dette tilbudet finnes også nå i Rørvik. http://vikna.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/59827/Minnelundene-er-klare-til-bruk Det finnes navnede minnelunder og anonyme minnelunder. Ved navnede minnelunder er det satt opp et minnesmerke der en liten navneplate med navnet til den avdøde settes på minnesmerket. På disse minnelundene er det mulig å reservere gravplass ved siden av nedsatt urne og plass til et ekstra navn på navneplaten. Planting og stell av blomster på felles minnesmerke med navneplater på utføres av gravplassforvaltningen.

 

Det er ikke festeavgift for gravsted i navnet minnelund i Nærøysund, men pårørende betaler en avgift som skal dekke del av minnesmerke, stell og vedlikehold i 20 år. Innbyggere i Nærøysund kommune betaler kr 6.000, - og utenbygdsboende betaler kr 9.000,- for 20 år.

 

Om gjenlevende ektefelle ønsker å reservere plass i navnet minnelund og på tilhørende minnesmerke, betales en avgift for 5 år med kr 1.700,- for innbyggere i Nærøysund kommune og kr 2.600,- for utenbygdsboende.

 

Etter 20 år kan pårørende fornye avtalen om stell, og opprettholdelse av navneplate med 10 år pr gang. Dette koster kr 3.000,- for hver 10-årsperiode.

 

Anonym gravlegging

På anonyme minnelunder plasseres det et minnesmerke med et kort minneord/dikt, og urnene som settes ned anonymt på minnelunden. Det er kun gravplassforvaltningen som vet hvor urnen står og fører et register over dette. Gravplassforvaltningen planter og steller blomster ved minnesmerket på minnelunden.

 

Disse minnelundene er gode alternativer for de som er usikre på om de har mulighet til å følge opp et privat gravsted med planting og stell. Ved høytidsdager og andre anledninger som for eksempel allehelgensdag så er det fint å kunne gå til minnelunden og tenne et lys og/eller legge på en rose ved minnesmerket. Et slikt minnesmerke kan også være fint å gå til for å tenne et lys for å minnes de som er gravlagt andre steder i landet.

 

Nedsetting av urne i anonym minnelund er gratis for innbyggere i Nærøysund kommune, mens utenbysboende betaler for nedsettingen med kr 900,-.

 

 

http://www.vl.no/nyhet/begravelsessted-er-et-endelig-valg-1.921704 24. oktober 2020 | Logg inn | Vikna menighetsråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort