Prisliste ved gravferder i Nærøysund
 


Prisliste ved gravferder i Nærøysund
Prisliste ved gravferder i Nærøysund

Følgende priser gjelder:

4. AVGIFT VED BEGRAVELSER

4.1. Personer bosatt i Nærøysund

4.1. 1. For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Nærøysund da de døde og som var medlemmer av Den norske kirke, kreves ingen avgift for begravelsesseremonien eller for åpning/lukking av grav.

4.2. Personer bosatt i Nærøysund, men som ikke er medlemmer av Den norske kirke.

4.2.1. For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Nærøysund da de døde og som ikke var medlemmer av Den norske kirke, kreves ingen avgift for åpning/lukking av grav.

4.2.2. For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Nærøysund da de døde og som ikke var medlemmer av Den norske kirke, og der begravelsesseremonien foregår i en av kirkene eller kapellene kreves følgende avgift: Leie av kirke/kapell, inkludert oppvarming og bruk av kirketjener kr 2.000,-. Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten kr 1.500,-. Tillegg for bruk av soknets prest kr 2.500,-.

4.3. Personer ikke bosatt i kommunen

For personer som ikke var bosatt (folkeregisterført) i Nærøysund da de døde, innkreves følgende avgifter: For åpning og lukking av kistegrav kr 4.000,-. For åpning og lukking av urnegrav kr 900,-. For bruk av kirke eller kapell: Grunnleie på kr 2.000,-. Det inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener. Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten: kr 1.500,-. Tillegg for bruk av soknets prest kr 2.500,-. Kravene under punkt 4.3 gjelder ikke for personer som har festet gravsted i kommunen. Leiesummen innkreves av kirkevergen.24. oktober 2020 | Logg inn | Vikna menighetsråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort