Nye satser og regler for vielse i Vikna
Nye satser og regler for vielse i Vikna

Fra 1.1.2017 er det innført nye regler og priser for vielser i Vikna.

Utdrag fra prisliste for utleie av kirkene i Vikna:

 

2. UTLEIE TIL BRYLLUPER:

2.1. Vigsler i kirkene, for medlemmer av Den norske kirke, kan kun foregå etter samtykke av soknepresten.

2.2. Vigsler der en eller begge bor (folkeregisterført) i kommunen og er medlemmer av Den norske kirke, betraktes som del av menighetens arbeid og det blir ikke krevd noen form for avgift. Dette inkluderer tjenester fra kirketjener, prest og organist ansatt i menigheten.

2.3. Vigsler der verken bruden eller brudgommen bor i kommunen (folkeregisterført), eller der ingen av dem er medlemmer av Den norske kirke medfører avgift etter følgende satser: Grunnleie kr 2.000,- Det inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener. Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten kr 1.500,-. Tillegg for bruk av soknets prest kr 2.200,-. Leiesummene innkreves av kirkevergen.26. september 2017 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando