Et stort skritt nærmere ny kirke i Rørvik!
Et stort skritt nærmere ny kirke i Rørvik!

Torsdag 7. april 2017 gjorde Vikna kommunestyre et viktig vedtak i saken om ny kirke i Rørvik.

Byggekomiteen hadde på oppdrag fra Vikna kommunestyre lagt fram en bearbeidet utgave av prosjektet som ble avvist av kommunestyret i 2015. Det nye prosjektet som er en bearbeidet versjon av den opprinnelige Fugl Føniks har et prisoverslag på 34 millioner kroner eks. mva. 

 

Det nye kirkebygget i Rørvik vil i tillegg til det ordinære kirkerommet også inneholde kontorlokaler for de kirkelige ansatte, samt et aktivitetsrom som også er definert som et livssynsåpent rom. Dette rommet vil ikke bli oppsatt med faste religiøse eller humanistiske symboler. Dermed kan rommet dekoreres med symboler etter behov, alt etter som hvem som bruker rommet. Selve kirkerommet er et kirkerom og vil dermed være oppsatt med vanlige kristne symboler og liturgiske møbler.

 

Se behandlingen av kirkesaken i kommunestyremøtet 7. april her:

https://vikna.kommunetv.no:443/bruker/Default.aspx?movieID=18&start=9288&end=9689&duration=401&sid=1&cid=1

 

Forslaget ble godkjent av Vikna kommunestyre og prosjektet blir nå sendt ut på anbud for å få fastsatt endelig pris.Byggekomiteen vil bruke delt enterprise ved innhenting av anbud.

 

De ansatte i Vikna kirkelige fellesråd har nå levd i over 5 år med uvisshet om denne saken, og er derfor svært lettet over at det nå er tatt et stort skritt nærmere en realisering av nykirka i Rørvik. Hele prosessen rundt planlegging og spekulasjoner har tatt mye tid og energi og har vært en belastning i de ansattes, og sentrale fellesrådsmedlemmers, hverdag. Det har kanskje kommet for lite fram i offentligheten at det ikke bare er et bygg som skal reises, men at det også er en arbeidsplass for ansatte som utfører en viktig offentlig tjeneste for innbyggerne i Vikna kommune.

 

Det er å håpe at vi nå kan se framover, og at det blir et positivt fokus på at Rørvik igjen kan få på plass det som er et viktig element for et sted i utvikling. Medlemstallet for Den norske kirke i Vikna er stabilt høyt, og en svært stor andel av befolkningen søker til kirken ved livets store hendelser, i glede og i sorg. Med det livssynsåpne rommet på plass vil også de som ikke er medlemmer kunne ha tilgang på et verdig lokale, spesielt når de skal ta farvel med sine kjære.

 

Vi er glade for at Vikna kommunestyre med dette vedtaket har gitt et viktig signal om viktigheten av å se framover i tid, også når det gjelder utformingen av kirkebygg. Hva som oppleves estetisk vakkert å se på vil alltid være noe som er en kilde til uenighet. Men måten et kirkebygg brukes på i dag er veldig forskjellig fra bruken for 100 år siden, og det må nødvendigvis gjenspeiles i utformingen av bygget. Som menighet har vi forpliktelser til å skape aktiviteter for alle aldersgrupper, men spesielt for barn og unge. Fugl Føniks vil være tilrettelagt for dette behovet. Det er vi glade for.

 

Vi inviterer Viknas befolkning til å være med på å skape liv og aktivitet i den nye kirka, og la den bli en positiv motor i utviklingen av Rørvik og hele distriktet vårt. Erfaringen fra andre steder er at slike nye kirkebygg gir et løft for stedet både når det gjelder kulturliv og turisme. La oss jobbe sammen for at dette skal bli resultatet i Vikna også!

 

Svein Kåre Johansen, kirkeverge i Vikna23. november 2017 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando