Biskopen takker for følget
Biskopen takker for følget

Biskop Tor Singsaas går snart av som biskop. Her er hans takk til folket han har tjent.

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år.

Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

 

 

 

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene. Takk for mange store og gode opplevelser under visitaser og besøk i menighetene, - i bygder og byer i begge trøndelagsfylkene.

 

 

Takk til menighetsråd og fellesråd, proster, prester, kateketer, diakoner, kantorer og andre tilsatte, - de mange, mange frivillige og dugnadsfolk, ordførere og kommunestyrerepresentanter, rådmenn, barnehage- og skolefolk, de som bor og arbeider i våre helse- og omsorgssentra, kulturarbeidere og alle som arbeider innen vårt mangfoldige næringsliv i trøndelagsfylkene.

 

 

 

 

Jeg har møtt så mange mennesker i forskjellige yrkes- og virksomhetssammenhenger, at det er vanskelig å nevne alle ved sitt rette navn.

Derfor en varm takk til alle!

 

 

 

 

I Trøndelag har jeg erfart at «kristendom er lettere gjort enn sagt». Budskapet fra «Mannen fra Nasaret», og fortellingene om Jesus Kristus lever i kroppene våre.

Når vi viser hverandre barmhjertighet og nåde i livet, - når vi er medmennesker for hverandre, - når den minste av oss først blitt tatt vare på, - da vet vi hvem vi har det fra;

Vi har det fra Jesus Kristus, Guds Sønn, korsfestet, men oppstått til nytt liv.

Han vandrer levende, men usynlig imellom oss.

Vi ber Den hellige ånd om å få se og fornemme Ham i møte med hverandre.

Må Gud velsigne alle som bor og virker i vidstrakte Trøndelag.

 

Biskop Tor Singsaas

 

 

Ps: Bildene inni denne artikkelen er tatt mens biskop Tor var på visitas i Vikna i 2010. Foto: Svein Kåre Johansen. Forsidebilde: Nidaros bispedømmekontor26. september 2017 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando