Folket bruker kirkene i Vikna
Folket bruker kirkene i Vikna

Statistikken de siste 10 år viser at folket i Vikna slutter opp om bruken av kirken sin.

STABIL OPPSLUTNING OM DEN NORSKE KIRKE I VIKNA

 

I den offentlige debatten om for eksempel bygging av ny kirke i Rørvik, og nå i debatten om antall kirkebygg i en ny storkommune i distriktet, blir det ofte hevdet av enkelte debattanter at det er færre folk som går i kirken i dag, så behovet for kirkebygg er redusert. En gjennomgang av statistikken for de siste 10 årene viser at det er en stabil oppslutning om bruken av Den norske kirkes tjenester her i Vikna.

 

Det er naturlige variasjoner fra år til år i forhold til størrelse på barnekull og antall mennesker som dør, men generelt sett viser tallene at folket i Vikna er aktive brukere av kirkebyggene i kommunen.

 

Her er tallene:

 

ÅR

BESØKENDE PÅ GUDSTJENESTER

DØPTE

KIRKELIGE KONFIRMANTER

KIRKELIGE VIGSLER

KIRKELIGE GRAVFERDER

2006

4812

53

58

15

37

2007

3315

48

33

6

37

2008

4405

52

39

10

39

2009

5810

33

61

7

28

2010

5453

46

52

10

35

2011

5751

43

60

14

29

2012

6552

49

51

7

25

2013

6220

41

39

8

40

2014

6208

30

49

5

28

2015

6041

36

51

10

32

2016

5464

33

43

6

29

 

Som statistikken viser har besøkstallet på gudstjenester gått opp de senere årene. Dette har sannsynligvis mye av sin forklaring i at antall tiltak for barn og unge i kirken har økt de siste 10 årene i forbindelse med trosopplæringsreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2003, og som aktivt ble satt i gang i Ytre Namdal for ca 10 år siden.

Gjennom trosopplæringstiltak i kirken skapes det masse spennende tiltak for barn og unge, og deler av tiltakene foregår også i ordinære gudstjenester. Trosopplæringsreformen ble satt i verk pga at kristendomsundervisningen ble tatt bort fra skolene.

 

Antall medlemmer av Den norske kirke her i Vikna var ved årsskiftet 2016/17 3553 medlemmer. Vikna kommune har ca 4400 innbyggere.22. juli 2018 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando