Hjelp oss å fylle kirka med liv!
 


Hjelp oss å fylle kirka med liv!
Hjelp oss å fylle kirka med liv!

Nærøysund kirkelige fellesråd ønsker at Rørvik kirke skal fylles med positive aktiviteter for barn, unge og voksne! Har DU noen gode ideer å dele med oss?

Nå som Rørvik kirke er åpnet er det tid for å sette fokus på hva vi skal fylle det flotte bygget med. Rørvik kirke skal brukes til mye mer enn de vanlige aktiviteter som en tradisjonell kirke brukes til. Vi er vant med at en kirke brukes til gudstjenester, bryllup og begravelser. Men  Rørvik kirke er et bygg som er laget for å være så mye mer enn bare et kirkebygg. Nærøysund kirkelige fellesråd har som et klart mål at nykirka skal bli et samlingspunkt for alle innbyggere i Vikna og i Nærøysundsområdet der det er liv og aktivitet stort sett hver dag gjennom ukedagene og helgene. Erfaringen fra andre steder der det har blitt bygd moderne kirker i stedet for tradisjonelle er at det skjer en stor oppblomstring av aktiviteter for barn og unge og også for de voksne i bygda.

 

I Rørvik kirke er det tre viktige rom i tillegg til selve kirkerommet. Disse tre rommene er tenkt som en erstatning for Menighetshuset som lålike ved kirkehaugen før. Menighetshuset er nå revet.

 

Kirketorget: Når man kommer inn i hovedinngangen på kirkebygget kommer man først til Kirketorget. Dette er et åpent areal på vel 100 kvm som er fleksibelt og kan møbleres/ommøbleres etter behov. Man går gjennom Kirketorget for å komme inn i selve kirkerommet.

 

Aktivitetsrommet: Dette er et rom som ligger på siden av kirkerommet og rommet er ca 80 kvm stort. Her vil det også være lagt opp til fleksibel bruk.

 

Kjøkkenet: Mellom/ved Kirketorget og Aktivitetsrommet ligger det et kjøkken som er ca 17 kvm stort.

 

Fleksibiliteten i at disse tre rommene kan brukes både alene hver for seg, eller sammen med selve kirkerommet, gjør at det åpner seg veldig mange muligheter for hva slags aktiviteter vi kan ha i Rørvik kirke. Både fra kirken her lokalt og fra bispedømmet er det håp om at Rørvik kirke skal bli et sentralt og aktivt møtepunkt for alle innbyggere i den nye storkommunen. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med lag og foreninger og privatpersoner som ønsker å jobbe aktivt med å skape aktivitet og bolyst i kommunen. Vi ønsker å få etablere en dialog om hva folk i Vikna og Nærøysundområdet kunne tenke seg å bruke kirka til.

 

Vi ønsker at det nye kirkebygget skal være et godt og verdifullt alternativ for alle barn og unge i kommunen, men spesielt viktig er det at vi kan være med på å skape tilbud og møteplasser for de som ikke finner sin plass innenfor idretten. Det er i dag begrensede tilbud til barn og unge utenom idretten i Rørvik og ved å etablere Rørvik kirke som en møteplass for mange av de som savner et sted å gå til så kan Rørvik kirke bli en viktig brikke for en voksende  og ung befolkning i Nærøysundsområdet.

 

Det er viktig å få fram at det er ikke bare definerte kristne aktiviteter som kan finne sin plass i nykirka. For oss som menighet er det viktigste å skape en arena der folk i alle aldre kan komme sammen og skape trivsel for hverandre i hverdagen. Vårt håp er at vi kan bli et viktig bidrag i kampen mot den økende ensomheten som mange i samfunnet føler i hverdagen. I kirkelig sammenheng kalles det å skape tilbud som gir økt livskvalitet for de som deltar for Diakoni. Her ønsker vi å spille på lag med de aktiviteter som allerede er skapt av lag og foreninger i kommunen og vi håper vi sammen kan skape enda flere trivselstilbud til folket i den nye kommunen vår, både for unge og eldre.

 

 

Vikna menighet ønsker nå å gå ut med en oppfordring til privatpersoner og lag og foreninger i området om å komme med ideer og innspill til hvilke aktiviteter vi sammen kan skape i kirka. Det er helt klart at vi er avhengige av hjelp til å skape aktivitet både på dag- og kveldstid i kirka. Har du noen tanker om dette så håper vi du tar kontakt med noen av de ansatte i kirka eller noen som sitter i menighetsrådet så vi får registrert dine ideer og tanker. Ta gjerne turen innom kirkekontoret for en prat. Så lenge det er folk på kontoret så er det bare å komme inn, også utenom den offisielle åpningstiden.

 

La oss snakke sammen og se på hvordan vi kan utnytte det store potensialet Rørvik kirke har til å bli et nytt og viktig trivselsrom for bygda vår!

 

 24. oktober 2020 | Logg inn | Vikna menighetsråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort