Utvidelse av Østre gravlund
Utvidelse av Østre gravlund

Arbeidet med utvidelse av Østre gravlund starter til høsten.

Vikna kommune har nå lagt anbudsdokumentene for utvidelsen av Østre gravlund i Rørvik ut på Doffin, og til høsten starter det praktiske arbeidet med utvidelsen som vil omfatte resten av den gamle fotballbanen.

 

Det vil bli anlagt asfaltert parkeringsplass fra dagens driftshus og fram til den nordlige enden av utvidelsen. Her vil det bli opparbeidet en ny vei som kobles mot veien som går til nybyggene som i disse dager reises på Nylandet. Dermed blir det mulig med gjennomkjøring når man kommer inn på dagens nedkjørsel til den gamle fotballbanen. Dette vil lette trafikkflyten når det er mange biler i forbindelse med begravelser.

 

I den nordlige enden av utvidelsen vil det utenfor gjerdet og den nye veien bli etablert en driftspark der det er mulig å sette en søppelcontainer og også drive med spyling og renhold av vedlikeholdsutstyr for gravplassen.

 

I forbindelse med utvidelsen vil det bli etablert en helt ny parkbelysning for hele "fotballbanen", samt den opprinnelige delen av gravplassen. Dermed får vi en enhetlig og god belysning på hele Østre gravlund. Dette er etterlengtet siden det gamle lysanlegget har fungert dårlig over flere år.

 

Utvidelsen vil romme totalt til sammen 376 nye graver. Når utvidelsen er ferdig kan vi regne med at vi har tilstrekkelig med ledige graver på Østre gravlund i ca 12 - 15 år framover.

 16. juni 2019 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando