Gravlegging i minnelund
 


Gravlegging i minnelund
Gravlegging i minnelund

På Østre gravlund i Rørvik finner du både navnet minnelund og anonym minnelund.

Gravlegging i minnelund er en mulighet også i Nærøysund.

 

Hva er så en minnelund? Vi har som sagt to forskjellige typer minnelunder:

 

Navnet minnelund: Navnet minnelund er et urnefelt der det er ett felles gravminne for alle som er gravlagt på feltet. Pårørende deltar som vanlig på urnenedsettelsen og navnene på de gravlagte graveres inn i metallplater som festes på gravminnet. Planting og stell av blomster på navnet minnelund foretas av gravplassadministrasjonen. Gravlegging i navnet minnelund har de siste årene blitt mer og mer benyttet over hele landet og har etter hvert fått en raskt voksende andel av de gravlegginger som utføres i Norge hvert år. Endringer i bosettingsmønsteret ved at folk nå til dags flytter mere på seg og dermed har vanskeligere for å ta ansvar for et gravsted over mange år er en av årsakene til at minnelunder har blitt mer og mer brukt.

 

 

Det er ikke festeavgift for urnegraver i navnet minnelund, men pårørende betaler en avgift som skal dekke del av minnesmerke, administrasjon, stell og vedlikehold i 20 år. Innbyggere i kommunen betaler kr 6.000,- for 20 år og utenbygdsboende betaler kr 9.000,- for 20 år. Gravlegging i navnet minnelund vil totalt sett være et rimeligere alternativ enn å ha eget gravsted da de pårørende ikke vil få utgifter på hverken gravminne, blomster eller festeavgift.

 

Om gjenlevende ektefelle ønsker å reservere plass i navnet minnelund og på tilhørende minnesmerke, betales en avgift for 5 år med kr 1.700,- for innbyggere i kommunen, og  kr 2.600,- for utenbygdsboende.

 

Etter 20 år kan pårørende fornye avtalen om stell, og opprettholdelse av navneplate med 10 år pr gang. Dette koster kr 3.000,- for hver 10-årsperiode for hver plate.

 

Gravplassforvaltning tar ansvar for planting og stell av blomsterbed ved minnesmerket. Det er ikke tillatt å plante andre blomster på minnelunden. Avskårne buketter settes i vasene som står ved minnelunden. Lys som tennes skal settes i lysholder. Fakkelbokser er ikke tillat å bruke på minnelunden på grunn av soting og søl med stearin! Det vil bli satt ut lysholdere og vaser når de første gravleggingene har skjedd på minnelundene.

 

Navnet minnelund er som sagt et godt alternativ for de som av forskjellige årsaker ikke har mulighet til, eller ønske om, å ha ansvaret med å ta vare på et gravsted. Kontakt Nærøysund kirkelige fellesråd for mer info: Tlf. 948 43 885. e-post

 

Anonym minnelund: Anonym minnelund er et urnefelt der urnene settes ned av gravplassbetjeningen uten andre til stede og det vil ikke være noe navn på minnesmerket. Her vil selve minnesmerket være minnestedet for de pårørende. Dette minnesmerket passer også godt til å tenne et lys på ved for eksempel allehelgensdag for de som bor i Vikna men som har sine kjære gravlagt andre steder og dermed ikke mulighet til å tenne lys på den graven.

 

 

Minnesmerket på anonym minnelund er et gravminne som har stått på Vestre gravlund i Rørvik. Navnene er slipt bort og den originale dekoren på gravminnet er gjenskapt. På denne måten har vi fått tatt vare på et gammelt og ærverdig gravminne fra tidligere tider. Tekstlinjen fra Olav Duun ble valgt fordi den er allmenngyldig og passer for alle. Det at Olav Duun var en lokal dikter og forfatter er jo også et godt argument for å bruke Duun.

 

Det er ikke festeavgift eller andre avgifter for urnegraver i anonym minnelund for de som er bosatt i kommunen. Det vil derfor si at det er ingen kostnader ved å gravlegges i anonym minnelund.

 

Utenbygdsboende betaler kr 900,- for nedsetting av urne.

 

Ved anonym gravlegging er det kun gravplassforvaltningen som vet hvor på det anonyme feltet urnen er satt ned.

 

Gravplassforvaltning tar ansvar for planting og stell av blomsterbed ved minnesmerket. Det er ikke tillatt å plante andre blomster på minnelunden.

 

Avskårne buketter settes i vasene som står ved minnelunden. Lys som tennes skal settes i lysholder. Fakkelbokser er ikke tillat å bruke på minnelunden på grunn av soting og søl med stearin!

 

Anonym minnelund er et godt alternativ for de som av forskjellige årsaker ønsker å gå ut av tiden uten at pårørende skal ha ansvar for et gravsted etterpå. Dette er et godt alternativ til askespredning på fjell eller på hav.

 

Kontakt Nærøysund kirkelige fellesråd for mer info: Tlf. 948 43 885. e-post

 

Begge minnelundene er beregnet på kremasjon og urnenedsettelse. Det er noen som tror at å velge kremasjon i stedet for kistebegravelse er mye dyrere, men dette er ikke tilfelle. Det er ikke vesentlige ekstrakostnader ved å velge kremasjon.

 

Ønsker du selv å gravlegges i en av minnelundene så er det viktig at du snakker med dine nærmeste om dette. Døden kommer til oss alle, noen ganger brått og uventet, så det er viktig at man på forhånd har snakket om den og formidlet til sine nærmeste hvilke ønsker man eventuelt har i forbindelse med sin egen begravelse.24. oktober 2020 | Logg inn | Vikna menighetsråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort