Biskopens juleandakt
Biskopens juleandakt

Her kan du lese juleandakten fra preses biskop Helga Haugland Byfuglien.

Aldri mer alene

Himmel på jord

En nåde så stor

Jeg er`ke alene

Her jeg bor

 

«Mindre alene sammen»

«Mindre alene sammen» var tema i oktober da hele Norge tok del i dugnaden gjennom TV- aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon. Vi ble minnet om at mange blant oss kjenner seg utenfor og ensomme. Slik ble det ikke bare innsamling av mange millioner kroner, men også en holdnings- og handlingsaksjon. Selv om bøssene er talt opp, har hvert initiativ til omsorg og raushet muligheten til å forandre og gi nytt livsmot til et medmenneske som strever.

 

I julehøytiden opplever flere enn vi aner egen sårbarhet og ensomhet som gjennom et «forstørrelsesglass». Vi må forholde oss til «glansbilder» av lykkelige forhold, materielle goder og vellykkethet som gjør at vi noen ganger gruer oss til jul. Mennesker trenger hverandre alle dager, men i julen blir savnet av nærhet forsterket. Hvem kan få bety noe for deg? Og hvem kan du få bety noe for denne jula?  En invitasjon, et brev eller en telefon kan gjøre en stor forskjell.

 

Juleevangeliet forteller at Jesus ble født til verden, som en bro mellom himmel og jord. Gud ble menneske og fikk erfare menneskets sårbarhet. Det kan virke som om Gud oppsøkte sårbarheten, ved å la ei ung jomfru bli svanger og legge hennes skjebne i Josefs avgjørelse og ved å fødes i en stall. I tillegg opplevde den unge familien å være flyktning i Egypt. Bibelen forteller at Jesus kjente på redsel, smerte, ensomhet og sorg. Til sist kjente han smerten ved å være ensom og forlatt, av sine venner og av Gud. Slik vet vi at Guds sønn har erfart hvordan livet kan være

 

Aldri mer alene

Den natta Jesus ble født, som sann Gud og sant menneske, ble det opprettet en evigvarende forbindelse mellom Gud og mennesker.

 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser.» (Luk. 2, 10-11)

Englenes budskap vitner om Guds kjærlighet og ønske om å sette oss fri, frelse oss, fra det som binder oss så vi kan tjene og elske hverandre. Det er et gledesbudskap som retter seg til alle. Himmelen kom nær - det ble mer himmel på jord. Vi fikk løfte om at vi aldri er alene. Vi mennesker er skapt til å leve sammen, med hverandre og med han som kom som et lite barn i en krybbe. I julen har vi den beste mulighet til å la flere får merke hva det betyr.

Og når juledagene er over og det nye året kommer, la oss sammen skape 365 dager der vi som sterke og sårbare medmennesker bærer hverandre.

 

 

Himmel på jord     (Jan V. Johannessen/Amund Enger)

1.Jeg snublet omkring i svarteste natten

Da tente du stjernen med lys ifra deg                                                                                                                            

Jeg følte meg ensom og tom og forlatt                                                                                                                     

Da du viste du tenkte på meg                                         

                     

2.Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme

Du så vel at jorda var naken og kald

Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet

Og viste meg vei til en stall

 

Himmel på jord

En nåde så stor

Jeg er`ke alene

Her jeg bor

 

3.Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne

Da hørte jeg englene synge om fred

Legg våpnene ned, det er jul du må finne

En fred inni hjertet et sted

 

4.Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg

At undrenes under er det som har hendt

Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete

Nå vet jeg hvor stjernen ble tent

 

Himmel på jord

En nåde så stor

Jeg er`ke alene

Her jeg bor

 

 

Med ønske og bønn om en velsignet julehøytid og et nådefullt nytt år.

 

Helga Haugland Byfuglien

Preses i Bispemøtet11. desember 2018 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando