Forhåndsstemming til Kirkevalget
Forhåndsstemming til Kirkevalget

Du kan forhåndsstemme til kirkevalget i Vikna ved å oppsøke kirkekontoret i Strandgata 19.

FORHÅNDSVALG

Det vil være anledning til å forhåndsstemme på valg til nytt menighetsråd i Vikna og på valg til nytt bispedømmeråd i Nidaros bispedømme i perioden 12. august til 5. september 2019 på kirkekontoret i Strandgata 19 i Rørvik i åpningstiden som er tirsdag - torsdag i tidsrommet 9.00 – 13.00.

 

VALGKORT

Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Du må være døpt for å være medlem i Den norske kirke.

Valgkort blir utsendt til alle medlemmer av Den norske kirke i starten av august.

 

Ettersyn av manntall
Kirkelig manntall for Vikna sokn er tilgjengelig for ettersyn på kirkekontoret i Rørvik i kontorenes ordinære åpningstid i perioden 12. august til 06. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

 

Valgting på valgdagen 9. september 2019

Austafjord stemmekrets:
09.09.2019, kl 10:00-18:00, Austafjord skole, Nermølnveien 1, 7900 Rørvik

 

Rørvik stemmekrets:
09.09.2019, kl 10:00-20:00, Rørvik samfunnshus, Engasvegen 27, 7900 Rørvik

 

LISTE FOR VALG TIL MENIGHETSRÅD I VIKNA SOKN 2019

Nominasjonskomiteen for liste til menighetsrådsvalget i Vikna menighet har bestått av Frode Kirkeby-Garstad, Hege Kirkeby-Garstad, Solveig Åsgard Kleven og Snorre Eidshaug. Komiteen la fram følgende liste:

 

 1. Bjørn Endre Buvarp, Rørvik
 2. Brian Sønderager Pelle, Evenstad
 3. Ida Andrea Nogva, Rørvik
 4. Reinert Eidshaug, Rørvik
 5. Kristin Aksnes Wigdahl, Valøy
 6. Sigrid Olivia Horseng, Horseng
 7. Ruth Hanne Henrikø, Rørvik
 8. Thor Bugge Laneskog, Rørvik
 9. Sara Marie Ulsund Stiksrud, Austafjord
 10. Jeanette Valø, Valøy
 11. Børre Andre Hansen, Lauvøya
 12. Ann Helen Hellesø, Rørvik
 13. Berit Myhre, Valøy
 14. Kåre Vågø, Drag

 

Vedtak i Vikna menighetsråd 3.4.2019: Vikna menighetsråd takker nominasjonskomiteen for godt utført arbeid og vedtar det framlagte listeforslaget.

 

Av listens 14 medlemmer skal det velges 7 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Det nye for Vikna menighet sin del ved dette valget er at denne gangen vil menighetsrådet fungere bare som menighetsråd og ikke som ved tidligere valg at menighetsrådet også fungerte som kirkelig fellesråd med ansvar for bygg, anlegg og personalansvar.

 

Kirkelig fellesråds oppgaver vil nå bli lagt til det nye Nærøysund kirkelige fellesråd som vil ha medlemmer fra Vikna menighetsråd og Nærøy menighetsråd. Antall medlemmer til kirkelig fellesråd fra hvert av menighetsrådene er ikke bestemt ennå.

 

Denne nye situasjonen etter kommune- og fellesrådssammenslåingen fører til at medlemmene i Vikna menighetsråd nå får tid og mulighet til å konsentrere seg om menighetsarbeid og det å skape liv og aktivitet i menigheten. Det er ikke til å legge skjul på at menighetsrådet fram til nå har vært dominert av oppgaver relatert til bygg og anlegg, spesielt etter at Rørvik kirke brant. Dette har nok gått på bekostning av energien til å drive menighetsarbeidet.

 

Med åpningen av ny kirke i Rørvik går det nye menighetsrådet en spennende tid i møte med tanke på å skape aktivitet i nykirka, samtidig som Garstad og Valøy kirker også skal ha sine aktiviteter. Vi håper folk som ikke sitter i menighetsrådet er velvillige til å si ja til å stille opp som medhjelpere og bidragsytere i menighetsarbeidet sammen med rådsmedlemmene. Det er viktig at ikke alt arbeid skal falle på rådsmedlemmene men at alle som føler tilknytning til sin kirke stiller opp for å skape liv og aktivitet i kirkene våre!18. august 2019 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando