Fjerning av trær på Garstad kirkegård
Fjerning av trær på Garstad kirkegård

Vi har blitt nødt til å fjerne noen trær på Garstad kirkegård.

Langs med gjerdet mot den nye parkeringsplassen på Garstad kirkegård sto det en rekke med fire trær. Disse trærne var ganske gamle og de hadde alle sprukket opp i midten og dermed egentlig blitt delt i to. Vi har tidligere fjernet deler av trærne, men nå vurderte vi at faren for at hele eller deler av trærne kunne falle over gravsteiner, og i verste fall folk, var stor.

 

Vi har nå fjernet disse trærne helt, og vi ser på om vi kan få plantet noen nye trær som kan vokse seg store og fine etter hvert. Om ikke lenge starter arbeidet med å sette opp et nytt redskapshus med toalett for besøkende nederst på den nye parkeringsplassen og vi vil i den forbindelse også se på muligheten for å lage en ny port i gjerdet like ved det nye huset og lage en ny gruset gangvei inn mot det området som brukes mest til gravlegging nå for tiden. På den måten vil det bli litt kortere vei å gå med båren når det er begravelser.

 

Det ble i fjor høst opparbeidet nye grusganger på Garstad kirkegård og dette ble et flott løft for gravplassen på Garstad. I forbindelse med dette arbeidet ble det spredt en del jordmasser rundt omkring på gravplassen for å jevne ut ujevnheter. Disse jordmassene vil bli planert og sådd i nå i vår slik at det skal bli grønt og fint utover sommeren.19. august 2019 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando